18743 - Τα μαθηματικά μοντέλα

Ν. Λυγερός

Τα μαθηματικά μοντέλα
για τη δομή του Χρόνου
δεν είναι άμεσα κατανοητά
γιατί ανατρέπουν
την κλασική προσέγγιση
του γραμμικού
της μοναδικής διάστασης
γι’ αυτό χρειάζεται
πρώτα το νοητικό σοκ
και στη συνέχεια
η υπέρβαση
για να σκεφτούμε
εντελώς διαφορετικά
έτσι ώστε ν’ απελευθερώσουμε
τον εγκέφαλο μας
για να δούμε
νοητικά σχήματα
που ήταν άγνωστα
για την αντίληψη μας
πριν μας δείξουν
το αδιανόητο
που φαίνεται
ουτοπικό
αλλά λειτουργεί ήδη
για το μέλλον.

Close Menu