18835 - Αθάνατη αγάπη

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Δεν είσαι μόνο μια πληγή για να ξεχάσω
δεν είσαι μόνο μια στιγμή για να σε χάσω
κι ας μην υπάρχει κάποιος τρόπος για ν’ αλλάξω.

Δεν είμαι μόνο ζωντανός που αντιστάθηκε
δεν είμαι μόνο ο νεκρός που αναστήθηκε
μα ο μοναδικός Θεός που αγαπήθηκε.

Στους χειμώνες τους πιο σκληρούς
αν σπάσεις το λευκό
δεν υπάρχω χωρίς εσένα,
στους αιώνες τους σκοτεινούς
αν βγάλεις τον σταυρό
δεν υπάρχεις χωρίς εμένα.