18877 - Η επιτυχία μιας καινοτομίας

Ν. Λυγερός

Η επιτυχία μιας καινοτομίας
μπορεί να παράγει
μαζική αδράνεια
γιατί όλοι θεωρούν πια
ότι τίποτα δεν μπορεί
να είναι καλύτερο
ενώ ξέρουμε πρακτικά
ότι είναι αδύνατο
γιατί και τα θεωρήματα
γενικεύονται
και δεν παραμένουν
ποτέ στατικά
έτσι τα τεχνικά
αλλάζουν άμεσα
με την εξέλιξη
και δεν πρέπει
να είμαστε αδρανείς
γιατί η απραξία
δεν οδηγεί πουθενά
για τον Χρόνο
του λαού μας
και τη θάλασσα
της Ανθρωπότητας.