18886 - Υπερδομική συμμετρία

Ν. Λυγερός

Υπερδομική συμμετρία
μπορείς ν’ αντικρίσεις
όταν διαβάσεις
την Ασκητική
αφού οι σκέψεις
δεν είναι ποτέ
αυτοσχεδιασμός
και τα λόγια
λόγος βαθύς
που δεν σταματά
στις λεπτομέρειες
γιατί εξετάζει
μόνο την ουσία
της ύπαρξης
που ονομάζεται
ζωή φωτός
που σχίζει
την Άβυσσο
του σκότους.