18908 - Η επιλογή του στόχου

Ν. Λυγερός

Η επιλογή του στόχου
δεν είναι επίλυση
γιατί πρέπει πρώτα
να εντοπίσεις
τα εμπόδια
για να βρεις
τη στρατηγική
που θα υλοποιήσει
το όραμα
που αναζητάς
δίχως ν’ αντιληφθείς
πόσες είναι
οι προϋποθέσεις
για να πετύχει
η θέληση
όταν υπάρχουν
απαραίτητες
υπερβάσεις
για το μυαλό
του ανθρώπου.