18928 - Η συμβολή της βυζαντινής σκακιέρας

Ν. Λυγερός

Η συμβολή της βυζαντινής σκακιέρας μέσω της μοντέρνας προσέγγισης, στο εκπαιδευτικό σκάκι δεν προέρχεται μόνο από την αναβίωση ενός παιγνίου μετά από αιώνες, αλλά και από δομικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την διευκρίνιση και την έρευνα της σκακιστικής σκέψης. Ας εξετάσουμε λοιπόν μερικά παραδείγματα για να αναδείξουμε μερικές ιδιότητες. Ένα από τα βασικά στοιχεία στο σκάκι είναι το θέμα της σχετικής αξίας των κομματιών στο σκάκι. Με τη βυζαντινή σκακιέρα, οι ευθείες που μετατρέπονται σε κύκλους δίνουν μεγαλύτερη δύναμη στα κομμάτια της βασίλισσας και των πύργων, έτσι αυτά είναι αναβαθμισμένα. Ταυτόχρονα ενώ ο ίππος και ο αξιωματικός έχουν μικρότερη σχετική αξία, η πολυπλοκότητα των κινήσεών τους, επιτρέπει σ’ αυτόν που τα διαχειρίζεται σωστά να είναι πολύ επικίνδυνος σε μια σχετικά γεμάτη σκακιέρα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη της σκέψης των μικρών ανθρώπων, αφού οι απλές διαγώνιες και οι κινήσεις γάμμα εμπλουτίζονται και τους διδάσκουν να διαχειρίζονται πολυπλοκότερα δεδομένα πάνω στη σκακιέρα, αλλά επίσης να αντιληφθούν χειροπιαστά πλέον πόσο σημαντικό είναι για το κλασικό σκάκι να στέκεται κανείς σωστά, για να βλέπει καλά τις διαγώνιες των αξιωματικών για να μην έχει το πρόβλημα της παράλλαξης, αλλά βέβαια και πιο ψηλά για να βλέπει ορθά χωρίς το πρόβλημα του ορίζοντα, όταν υπάρχουν ίπποι πάνω στη σκακιέρα. Με αυτόν τον τρόπο η βυζαντινή σκακιέρα μετατρέπεται και σε διδακτικό εργαλείο για την ανάπτυξη της σκέψης των μικρών ανθρώπων.