18982 - Η καινοτομία της καστρικής σκακιέρας

Ν. Λυγερός

Αν και η καστρική σκακιέρα έχει ήδη μερικούς αιώνες ύπαρξης, η καινοτομία της συνεχίζει να συναρπάζει όσους έχουν στρατηγική και σκακιστική σκέψη. Ενώ το σκάκι ανήκει στα παίγνια μηδενικού αθροίσματος και δεν προσφέρει πλαίσιο συνεργασίας, η καστρική σκακιέρα με τους τέσσερις παίκτες που λειτουργούν ως ζευγάρια, έρχεται να εμπλουτίσει το κλασικό παίγνιο και να εισάγει νέα νοητικά σχήματα. Με τις δύο ομάδες που μπορούν να τοποθετηθούν αντικριστά ή δίπλα δίπλα, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι η σειρά στους παίκτες της ίδιας ομάδας αποκτά όχι μόνο νόημα αλλά και μεγάλη σημασία, διότι θα στηρίξει, υποστηρίξει ή βλάψει τη λειτουργικότητα της ομάδας απέναντι στην άλλη. Αυτό είναι βέβαια ένα καινούργιο φαινόμενο για τη σκακιστική παραδοσιακή σκέψη. Επιπλέον καθώς υπάρχει η ρώσικη και η ευρωπαϊκή εκδοχή για το ματ, μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε για να ενεργοποιήσουμε ένα πλαίσιο συμμαχικό, όπου δεν υπάρχει μόνο η συνεργασία των παικτών, αλλά και η συνέργεια, αφού μπορούν να πλέξουν το παίγνιό τους, έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια πλεξούδα στρατηγικών που πάει πιο βαθιά από το στρατηγικό μείγμα της παράδοσης. Η καστρική σκακιέρα έχει επίσης και τη δυνατότητα των κάστρων, όπως το λέει και η ετυμολογία της, που παίζουν ένα ρόλο καθοριστικό για τα συστήματα της άμυνας. Διότι ο χώρος αυτός είναι αυτόνομος, δίχως να είναι ανεξάρτητος και ασυμμετρικός ως προς την πρόσβαση λόγω της πύλης. Κατά συνέπεια η καστρική σκακιέρα έχει και στοιχεία πολιορκητικής, που ενισχύουν τη στρατηγική σκέψη, αφού στο κλασσικό αξιοποιούμε μόνο τις τέσσερις γωνίες. Έτσι και εκπαιδευτικά η καστρική σκακιέρα αποτελεί διδασκαλική καινοτομία.