18987 - Η προστασία των νερών

Ν. Λυγερός

Αφού υπάρχει πια επίσημη διαβούλευση για την προστασία των νερών από τα γεωργικά λιπάσματα, πρέπει να αναδειχθεί και ο ρόλος του ζεόλιθου σε αυτή τη διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για την έγκριση Κώδικα Ορθών Γεωργικών Πρακτικών για την προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης αλλά και κτηνοτροφικής δραστηριότητας, αφού είναι ακριβώς το πλαίσιο της δράσης του ζεόλιθου που χρησιμοποιείται ήδη στα λιπάσματα επιβραδύνσεως. Και ο λόγος είναι απλός αφού ο ζεόλιθος είναι ικανός ν’ απορροφήσει την αμμωνία και να την αποδεσμεύσει αργά. Κατά συνέπεια είναι ένα υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για το φιλτράρισμα του νερού. Μάλιστα αυτό γίνεται ήδη στην οικιακή χρήση για τον καθαρισμό των ενυδρείων αλλά και των δεξαμενών. Επίσης καθώς ο ζεόλιθος δεσμεύει τα βαρέα μέταλλα, τις τοξίνες και τις ελεύθερες ρίζες, έχει ήδη εφαρμογές στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, δηλαδή ακόμα και πριν την παραγωγή αποβλήτων. Κατά συνέπεια ο ζεόλιθος μπορεί να παίξει ένα ρόλο φάρο σε όλο αυτό το πλαίσιο και μάλιστα με πολυπλευρικό τρόπο. Λειτουργεί και στο πριν και στο μετά και μπορεί να λειτουργήσει στην ειδική περίπτωση των νιτρικών και μέσω της ανακύκλωσης, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλαπλές φορές. Σημασία έχει λοιπόν να γίνει γνωστή η δράση του και σε αυτό το ειδικό πεδίο με αφορμή αυτή τη διαβούλευση. Διότι ο ζεόλιθος μπορεί να δώσει λύση και σε άλλα προβλήματα γενικότερα ρύπανσης του περιβάλλοντος. Έτσι με αυτή τη διαβούλευση θα μαθευτεί από επίσημους φορείς που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αποφάσεις ορθολογικές και στρατηγικές για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων, όπως είναι ο ζεόλιθος για την προστασία της φύσης.