19005 - Στην εκκλησία

Ν. Λυγερός

Michelangelo : Γιατί παράγεις τόσο λίγο;
Leonardo da Vinci: Γιατί είναι σπάνιο.
Michelangelo : Τι εννοείς;
Leonardo da Vinci: Πολλά δεν είναι έργα.
Michelangelo : Τα έργα τέχνης;
Leonardo da Vinci: Δεν είναι έργα Ανθρωπότητας.
Michelangelo : Και τι είναι;
Leonardo da Vinci: Απλώς κοινωνικά.
Michelangelo : Και τι σημαίνει;
Leonardo da Vinci: Είναι εγκλωβισμένα στο παρόν.
Michelangelo : Και δεν έχουν μέλλον;
Leonardo da Vinci: Σωστά, γιατί δεν έχουν παρελθόν.
Michelangelo : Τι είναι πάλι τούτο;
Leonardo da Vinci: Δεν έχουν ενσωματώσει τα στοιχεία του Χρόνου.
Michelangelo : Και πώς γίνεται αυτό;
Leonardo da Vinci: Μέσω της διδασκαλίας.
Michelangelo : Δεν είχα δώσει σημασία σε αυτό.
Leonardo da Vinci: Επειδή πουλάς τα έργα.
Michelangelo : Σε ποιον; Σε ποια;
Leonardo da Vinci: Στην κοινωνία.
Michelangelo : Και μόνο μερικά θ’ ανήκουν στην Ανθρωπότητα.
Leonardo da Vinci: Χαίρομαι που το αντιλήφθηκες.
Michelangelo : Ενώ θέλεις τα δικά σου…
Leonardo da Vinci: Να είναι όλα.
Michelangelo : Τώρα καταλαβαίνω την προσπάθειά σου.
Leonardo da Vinci: Δεν είναι προσπάθεια.
Michelangelo : Μόνο έργο…
Leonardo da Vinci: Ανθρωπότητας. Όσο αντέξω.