19088 - Οι προηγούμενοι Δίκαιοι

Ν. Λυγερός

Οι προηγούμενοι Δίκαιοι
μας δείχνουν τον δρόμο
κι έτσι μπορούμε
να τους ακολουθήσουμε
για να συνεχίσουμε
το απαραίτητο έργο
για την απελευθέρωση
έτσι άνθρωποι
σαν τον Σογομόν
δίνουν το παράδειγμα
της αντίστασης του αθώου
που γίνεται Δίκαιος
λόγω ανάγκης
γιατί κανείς άλλος
δεν μπορεί
να κάνει αυτό
το αδιανόητο
ενώ το πρέπον
είναι να γίνει
γι’ αυτό το λόγο
δημιούργησε
την ουτοπία
που έγινε
πραγματικότητα.