19094 - Αυτός που ελέγχει το πέρασμα

Ν. Λυγερός

Αυτός που ελέγχει το πέρασμα
ελέγχει τη θάλασσα
και δεν είναι τυχαία
η τοποθεσία
του Βυζαντίου
στη Μεσόγειο
αφού οι άκρες
ήταν δύο
σαν να ήταν
δύο φορές
Ακρίτας
ο επίλεκτος
που επέλεξε
το πρέπον
για τους αιώνες
του μέλλοντος
δίχως να λησμονήσει
την αξία
των θαλασσών
για τον Ελληνισμό
που λειτουργεί
χρονοστρατηγικά
γιατί είναι
λαός Χρόνου.