19139 - Το πνεύμα του Βυζαντίου

Ν. Λυγερός

Το πνεύμα του Βυζαντίου
δεν χάθηκε
διότι το διέδωσε
η Φιλική Εταιρεία
αφού στο μυαλό της
η μοναδική αναφορά
ήταν πάντα η Πόλη
δίχως εξαίρεση
αφού αντιπροσώπευε
το ιδανικό της
για τον Ελληνισμό
ως συνέχεια
της ουσίας μας
ανά τους αιώνες
διότι ήταν
και είναι
σημείο αναφοράς
για όλους όσους
παλεύουν
για την ιστορία
της ελευθερίας
μέσω του δικαίου
των λαών
και των ανθρώπων.