19240 - Η παιδεία κι η ηθική

Ν. Λυγερός

Η παιδεία κι η ηθική
του Αριστοτέλη
δεν βασίζονται
στην εκπαίδευση
αλλά ως αξίες
διαχρονικές
διέσχισαν αιώνες
για να φτιάξουν
το μέλλον μας
με φιλικό τρόπο
όχι μ’ επαφές
γειτνίασης
αλλά με σχέσεις
ανθρώπινες
μέσω των βιβλίων
που μαθαίνουν
στα παιδιά μας
να γίνονται
μικροί άνθρωποι
που θα μεγαλώσουν
για να προστατευτούν
από τη νοοκτονία
και στη συνέχεια
να προστατέψουν
την Ανθρωπότητα
από τις γενοκτονίες.