19304 - Η στρατηγική επιλογή

Ν. Λυγερός

Η στρατηγική επιλογή
της τοποθεσίας
του Βυζαντίου
είναι δικέφαλη
γιατί αγγίζει
ένα πέρασμα
της Μεσογείου
και δύο θάλασσες
με μια δομή
ισχυρότατη
με τη Θράκη
κι αν φαίνεται
δύσκολη
για το χώρο
είναι γιατί
πρόκειται
για τον Χρόνο
έτσι ώστε
να υπάρχει
η συνέχεια
του Ελληνισμού
μέσα στο πνεύμα
των αιώνων
του Μεσαίωνα.