19306 - Αν έχεις ξύλο

Ν. Λυγερός

Αν έχεις ξύλο
θα σε χτυπήσει χαλκός
αν έχεις χαλκό
θα σε χτυπήσει σίδερο
αν είσαι σκληρός
θα σε χτυπήσει πιο σκληρός
έτσι ο Ελληνισμός
στο Βυζάντιο
επέλεξε
τον συντονισμό
ανεξαρτήτως μονάδων
πέρα της φάλαγγας
της Μακεδονικής
εξέτασε
τη στρατηγική
σε βάθος Χρόνου
και δημιούργησε
ένα δίκτυο
με δεσμούς
ελευθερίας
πιο ισχυρούς
από τα θύματα
γιατί δεν ήθελε
κρίσιμο σημείο.