19311 - Το Βυζάντιο

Ν. Λυγερός

Το Βυζάντιο
είναι παράδειγμα
διαχρονικού
πνεύματος
για την Ανθρωπότητα
κι αν κράτησε
είναι επειδή
πίστευε στον Χριστό
χωρίς όμως
να περιμένει
τα πάντα
και συνεχώς
πάλευε
εναντίον
της βαρβαρότητας
που δεν ήθελε
κανένα
Χριστιανό
στην περιοχή
για να μπορεί
να αφανίσει
τους πάντες
με την αδικία της.