19313 - Οι εικονοκλάστες

Ν. Λυγερός

Οι εικονοκλάστες
πολέμησαν
το Βυζάντιο
εκ των έσω
ήρθαν
από τα θέματα
κοντά στις περιοχές
όπου είχε
αναπτυχθεί
θρησκεία
χωρίς εικόνες
και προσπάθησαν
να αφανίσουν
κάθε εικόνα
της πίστης
για να επιβληθεί
με το πρόσχημα
της απελευθέρωσης
από τις παραδόσεις
ενώ στην ουσία
ήθελαν απλώς
να εκφυλίσουν
τη συνέχεια
του Ελληνισμού
μέσω θρησκείας.