19314 - Η εικόνα για μας

Ν. Λυγερός

Η εικόνα για μας
είναι τόσο σημαντική
που το ξεχνάμε
και νομίζουμε
ότι είναι απλώς
ένα εξάρτημα
μια λεπτομέρεια
ενώ στην πραγματικότητα
ανήκει στην ουσία
στο πιο ιερό
που έχουμε
και προστατεύουμε
όταν έχουμε
εχθρούς
που προσπαθούν
να τις πληγώσουν
ή ακόμα
να τις καταστρέψουν
γιατί αποτελούν
το χειρότερο
γι’ αυτούς
αφού πάντα
είναι μαζί μας.