19317 - Ως ψηφιδωτό του Χρόνου

Ν. Λυγερός

Ως ψηφιδωτό του Χρόνου
σκέφτεται τον εαυτό του
το Βυζάντιο
και από εκεί
προέρχεται
και η ανθεκτικότητα
στο χώρο
μέσω του Χρόνου
γιατί από την αρχή
εξέτασε
τη συνέχεια
αφού συντηρούσε
το μέλλον
και όχι το παρελθόν
γιατί έπρεπε
να συνεχίσει
το μονοπάτι
του φωτός
που δημιούργησε
ο Χριστός
έτσι έγινε
δεσμός
με τα Ιεροσόλυμα
και τη Ρώμη.