19318 - Ο αετός του Βυζαντίου

Ν. Λυγερός

Ο αετός του Βυζαντίου
ήταν μονοκέφαλος
στην αρχή
σιγά σιγά
εμφανίστηκε
ο δικέφαλος
αλλά συνέχισαν
να χρησιμοποιούν
τα δύο σύμβολα
χωρίς προτίμηση
έως την εποχή
του Αλεξίου Κομνηνού
του θεμελιωτή
στην ουσία
της δυναστείας
που επέλεξε
ως σύμβολο
τον δικέφαλο
για να αντιπροσωπεύει
και στους επόμενους
αιώνες μας
το Βυζάντιο
το διαχρονικό.