19321 - Στην εποχή της Αλεξιάδας

Ν. Λυγερός

Στην εποχή της Αλεξιάδας
υπήρχαν ήδη βαρβαρότητες
από το τουρκικό καθεστώς
για να εκφοβίσουν
τους Χριστιανούς προσκυνητές
των Αγίων Τόπων
έτσι εξανάγκαζαν
τους νέους Χριστιανούς
στην περιτομή
στο χώρο της βάπτισης
για να τον εκφυλίσουν
και βίαζαν
με οθωμανικό τρόπο
τους κληρικούς
και τους μοναχούς
για να τους λερώσουν
και να χάσουν
την αξία τους
όμως το Βυζάντιο
αντιστάθηκε
κι άρχισε
να προστατεύει
τους αθώους
όλο και πιο αποτελεσματικά.