19328 - Ο Αρμένης

Ν. Λυγερός

Ο Αρμένης
δεν γεννήθηκε
γενοκτονημένος
αλλά με ιστορία
και πολιτισμό
κι όταν προσπάθησε
ο γενοκτόνος
να τον αφανίσει
δεν ήταν μόνο
την αρμενοσύνη
που πλήγωνε
αλλά ολόκληρη
την Ανθρωπότητα
γιατί ο Αρμένης
εκείνη τη στιγμή
δεν ήταν μόνο
ο εαυτός του
για τον γενοκτόνο
αλλά ο εκπρόσωπος
της Ανθρωπότητας
γιατί η γενοκτονία
ήθελε μόνο
την κοινωνία
της λήθης.