19332 - Κοίταξε καλά

Ν. Λυγερός

Κοίταξε καλά
τους Αποστόλους
που βρίσκονται
δίπλα στον Χριστό
στην Παναγία
Παρισίων
και θα δεις
όχι μόνο
σταυρούς
και βιβλία
με κλειδιά
αλλά και σπαθιά
και τότε
ν’ αναρωτηθείς
ποιος ήταν
ο ρόλος τους
σε αυτό
το λόγο
που νόμιζες
ότι δεν είχε
κανένα στοιχείο
μαχητικότητας
ενώ προστάτευε
τους αθώους.