19334 - Κατεχόμενα

Ν. Λυγερός

Κατεχόμενα
υπάρχουν
και στο μυαλό
των θυμάτων
της γενοκτονίας
όταν πιστεύουν
ότι δε μπορούν
ν’ αλλάξουν
τα δεδομένα
του μέλλοντος
γιατί δεν
αλλάζουν
τα δεδομένα
του παρελθόντος
ενώ με την επιστροφή
κι όχι μόνο
τη διόρθωση
μπορούν
να νικήσουν
τον θύτη
που νόμιζε
ότι είχε
αλλάξει
τα πάντα.