19349 - Υπάρχει μια διαφορά

Ν. Λυγερός

Υπάρχει μια διαφορά
πολύ σημαντική
που δεν εξετάζουμε
για το θέμα
της αναγνώρισης
της γενοκτονίας:
η Γερμανία
αναγνώρισε
το έγκλημα
που διέπραξε
το ναζιστικό καθεστώς
ως διάδοχη χώρα
γιατί ήταν μόνο
μια μαύρη σελίδα
της ιστορίας της
ενώ η Τουρκία
δυσκολεύεται
αφού τρεις περίοδοι
συνέχισαν
το ίδιο έγκλημα
χωρίς να κατηγορήσει
η μια την άλλη
και θεμελιώθηκε
πάνω σε κόκαλα.