19351 - Είναι η ίδια

Ν. Λυγερός

Είναι η ίδια
η Ανθρωπότητα
που επιτρέπει
την επιστροφή
στους λαούς
τους αυτόχθονους
γιατί έζησαν
χιλιετίες
στην πατρίδα τους
και δεν μπορεί
ένας γενοκτόνος
από μόνος του
να τους αποκλείσει
από αυτό
το δικαίωμα
γιατί είναι το πρέπον
γι’αυτόν τον λόγο
ετοιμαζόμαστε
και προετοιμάζουμε
τους δικούς μας
όταν θέλουν
πραγματικά
να επιστρέψουν
στα μέρη μας.