19363 - Οι ραγιάδες

Ν. Λυγερός

Οι ραγιάδες
τους τρεις
της Φιλικής Εταιρείας
αν μπορούσαν
θα τους είχαν
εξοντώσει
για να μείνουν
ήσυχοι
μέσα στο καθεστώς
που θεωρούσαν
ότι είναι
φιλελεύθερο
γιατί μπορούσαν
να είναι σκλάβοι
δίχως βούληση
και χωρίς λόγια
γι’ αυτό πρόσεχε
και για μας
όταν κατηγορείς
πράξεις που ενοχλούν
την ηρεμία σου
μέσα στην κοινωνία
της λήθης.