19403 - Το Νέο Βυζάντιο

Ν. Λυγερός

Το Νέο Βυζάντιο
δεν είναι μόνο
μία αφαίρεση
αλλά πραγματικότητα
που έχει ήδη
συνειδητοποιήσει
την ανάγκη
της συνέχειας
για το πνεύμα
που αναζητά
άλλο σώμα
για να δράσει
στην πράξη
κι όχι μόνο
στα λόγια
έτσι ώστε,
ν’ αμυνθεί
καλύτερα
για τον Χρόνο
και την Ανθρωπότητα
αφού η βαρβαρότητα
προσπαθεί και πάλι
να την πληγώσει.