19429 - Τα καράβια της Αλεξιάδας

Ν. Λυγερός

Τα καράβια της Αλεξιάδας
έγιναν γέφυρα
ως αντεπίθεση
κι όσοι δεν το κατάλαβαν
τι επέλεξε ο πρώτος
για την ανακατάληψη
μέσω στρατηγικής
και πολυπλοκότητας
για να βρεθεί
εκεί όπου αρχίζει
ο αληθινός αγώνας
με τη νίκη
άλλαξε τα δεδομένα
που δεν είχε
φανταστεί κανένας
από τους εχθρούς
του Βυζαντίου
που δεν πρόβλεψαν
τις δυνάμεις
της πίστης
που συνεχίζει
έως το τέλος
την αποστολή
του έργου.