19447 - Διπλό Δώρο

Ν. Λυγερός

Αν αντιληφθείς
ότι ο Ελληνισμός
είναι το δώρο
του Χρόνου
στην Ανθρωπότητα
τότε μπορεί
να επινοήσεις
ότι ο Χριστιανισμός
είναι το δώρο
της Ανθρωπότητας
στον Χρόνο
και θα δεις
επιτέλους
σε τι οφείλεται
η μεγαλύτερη διάρκεια
μιας Αυτοκρατορίας
για το παγκόσμιο
γίγνεσθαι.