19468 - Τα χέρια των βαρβάρων

Ν. Λυγερός

Τα χέρια των βαρβάρων
μπορείς να τα δεις
και στους βυζαντινούς στίχους:
«Πῶς δὲ παρ’ὣραν ἒδυνας καί ἒσβεσας τὸ φῶς μας,
καί κατεκόπης μεληδόν ὑπό βαρβάρων χεῖρας;»
του Διγενή Ακρίτη
όπου η σκέψη
ακολουθεί τον αγώνα
κατά των εχθρών
που μισούν τις εικόνες
και τις παραστάσεις
γι’ αυτό λοιπόν
μην αναζητάς πια
άλλες δικαιολογίες
για να μας πείσεις
ότι πρόκειται βέβαια
για νέα φαινόμενα
αυτά που βλέπουμε
και που ακούμε
όταν μαθαίνουμε
για τις πράξεις
και τις αγριότητες
στην Ανατολή.