19471 - Οι μονομαχίες

Ν. Λυγερός

Οι μονομαχίες
του Διγενή
μετατρεπόταν
σε πολυμαχίες
γιατί η δύναμή του
ήταν ουσιαστικά
καταδρομική
κι αν ήταν μόνος
σκεφτόταν
πάντα τους άλλους
αφού δεν πάλευε
για τον εαυτό του
κι ήταν πάντα
σε αποστολή
για το Βυζάντιο
σε όλα τα μέρη
όπου υπήρχε
η ανάγκη
της προστασίας
και της θυσίας
όχι όμως
για τον θάνατο
αλλά μόνο
για τη νίκη.