19491 - Οι απαγγελιστές

Ν. Λυγερός

Οι απαγγελιστές
άρχισαν την αποστολή τους
με τα πιο παλιά κείμενα
του Ελληνισμού
για να ξυπνήσουν
οι άνθρωποι
και να δουν
τι σημαίνει
πραγματικά
αγωνιστής
που παλεύει
για το λαό του
και την πίστη του
ενάντια στους εχθρούς
που δεν θέλουν
καμιά παράσταση
γιατί προτιμούν
το κενό
από το χρώμα
και το φυτό
από τον άνθρωπο
ενώ εμείς
παραμένουμε
με τους Άγιους.