19558 - Κάτω από τη βροχή

Ν. Λυγερός

Κάτω από τη βροχή
έψαχνα τον ήλιο
και μόνο όταν είδα
νερό στον βούρκο
κατάλαβα
ότι βρίσκεται
παντού
αρκεί να το θες
πραγματικά
τότε περίμενα
να περάσει
η μπόρα
αφού ήξερα
ότι θα τον έβλεπα
πάλι ψηλά
για να φωτίσει
και πάλι
τον κόσμο
τον υγρό
που ήθελε
από το φως
για να δει
τη ζωή
χωρίς σκιές.