19585 - Αναζήτηση νέου ανοίγματος

Ν. Λυγερός

Στην αναζήτησή μας για ένα νέο άνοιγμα στο σκάκι, μέσω της υπερμοντέρνας προσέγγισης που αφήνει το κέντρο προσωρινά για να το ελέγχει εξ αποστάσεως, μελετήσαμε ιδιαίτερα την έννοια του fianchetto ως αμυντικό σύστημα βλέπε Σικελική Άμυνα, βαριάντα του Δράκου αλλά και την Ινδική του Βασιλέως, όπου μπορεί να υπάρχει ακόμα και διπλό fianchetto. Ακολουθώντας αυτό το νοητικό σχήμα έως το όριο του, βρεθήκαμε στο σημείο της ανακάλυψης του τετραπλού fianchetto. Έτσι μετά από έρευνα βιβλιογραφίας για να διασταυρώσουμε αν η ύπαρξή του είναι ήδη γνωστή και μελετημένη, είδαμε ότι στο Αγγλικό Άνοιγμα που μπορεί να πάρει και τη μορφή της Σικελικής με τα λευκά, έχουμε τη συμμετρική βαριάντα που αξιοποιεί αυτή την υπερμοντέρνα ιδέα.
                                                                                     1. Ιζ3 – Ιζ6
                                                                                     2. η3 – η6
                                                                                     3. β3 – Αη7
                                                                                     4. Αβ2 – 0-0
                                                                                     5. Αη2 – γ5
                                                                                     6. γ4 – Ιγ6
                                                                                     7. 0-0 – β6
                                                                                     8. Ιγ3 – Αβ7