19586 - Κοινή γραμμή σε δύο ανοίγματα

Ν. Λυγερός

Έχει ενδιαφέρον το γεγονός της ύπαρξης μια κοινής γραμμής σε δύο ανοίγματα που φαινομενικά δεν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Είναι βέβαια και τα δύο άμυνες, αφού πρόκειται για την Άμυνα Ρίντ και την Ινδική του Βασιλέως, αλλά το ένα είναι ημί και το άλλο κλειστό.
                                                                                     1. ε4 – δ6
                                                                                     2. δ4 – Ιζ6
                                                                                     3. Ιγ3 – η6
                                                                                     4. Ιζ3 – Αη7
                                                                                     5. Αε2 – 0-0
                                                                                     6. 0-0 – γ6
                                                                                     7. α4 – Ιβδ7
Βλέπουμε και τα δύο μικρά ροκέ και το Fianchetto.
                                                                                     1. δ4 – Ιζ6
                                                                                     2. γ4 – η6
                                                                                     3. Ιγ3 – Αη7
                                                                                     4. ε4 – 0-0
                                                                                     5. Ιζ3 – δ6
                                                                                     6. Αε2 – Ιβδ7
                                                                                     7. 0-0 – ε5
                                                                                     8. Πε1 – γ6
                                                                                     9. Αζ1 – Πε8
Όπου βρίσκουμε και την κλασική προστασία Ιβδ7.