19623 - Το παράδοξο του Ίππου

Ν. Λυγερός

Η γενική ιδέα στο άνοιγμα είναι η ανάπτυξη των κομματιών. Σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε το βέλτιστο μα όχι απαραίτητα το ανθεκτικό. Διότι σε αυτή τη διευκρίνιση ο Ίππος μπορεί ν’ αναγκαστεί να επιστρέψει πίσω στην πρώτη γραμμή ή στην άμυνα της δεύτερης. Με αυτόν τον τρόπο προκαλεί ένα παράδοξο το αρχικό κοντινό σχήμα, αλλά το εμπλουτίζει μ’ ένα στοιχείο που δεν είναι άμεσα αντιληπτό στην εισαγωγή. Ένα χαρακτηριστικότατο παράδειγμα είναι η Ινδική του Βασιλέως με την βαριάντα την ορθόδοξη, την βαριάντα Aronine-Taimanov επίθεση Benkő.
                                                                                     1. δ4 – Ιζ6
                                                                                     2. γ4 – η6
                                                                                     3. Cc3 – Fg7
                                                                                     4. ε4 – δ6
                                                                                     5. Ιζ3 – 0-0
                                                                                     6. Αε2 – ε5
                                                                                     7. 0-0 – Ιγ6
                                                                                     8. δ5 – Ιε7
                                                                                     9. Ιε1 – Ιδ7
                                                                                     10. ζ3 – ζ5
                                                                                     11. η4
Οι κινήσεις των Ίππων που επιστρέφουν ή κάνουν πίσω επιτρέπουν την ανάπτυξη των πιονιών και μάλιστα και οργάνωση επίθεσης.