19634 - Υποθαλάσσιος Σταυρός

Ν. Λυγερός

Υποθαλάσσιος Σταυρός
τοποθετήθηκε
στα ύδατα του Λιβάνου
για να τιμήσει
τα εκατό χρόνια
της Γενοκτονίας
των Αρμενίων
έτσι η πέτρα
βρήκε τη θάλασσα
για να υπενθυμίσει
ότι δεν ξεχνούμε
στα βάθη
κι αν οι κραυγές
των γενοκτονημένων
δεν ακούγονται
η Ανθρωπότητα
είναι ικανή
ν’ ακούσει
ακόμα και τη σιωπή
γιατί τα θύματα
και οι επιζώντες
προστατεύονται
από τους Δίκαιους.