19636 - Στον έβδομο αιώνα

Ν. Λυγερός

Στον έβδομο αιώνα
οι αραβικές επιθέσεις
από τη Συρία
στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία
μετά το 640
γίνονται σχεδόν κάθε χρόνο
από τον Μάη έως τον Ιούνιο
και αυτό οφείλεται
αποκλειστικά
σε μια λεπτομέρεια
στην οποία σπάνια
δίνουν σημασία
οι μη στρατηγιστές
γιατί δεν σκέφτονται
τον ανεφοδιασμό
που χρειάζεται
το ιππικό
για να κάνει
επιδρομές
σε ξένες περιοχές
έτσι το χόρτο
παίζει ένα ρόλο
τοποστρατηγικό
και χρονοστρατηγικό.