19637 - Οι ανδραγαθίες μας

Ν. Λυγερός

Οι ανδραγαθίες μας
στο Βυζάντιο
ενάντια στους Άραβες
και τις επιδρομές τους
στον έβδομο αιώνα
μοιάζουνε με τα gesta
της Ευρώπης
κι είναι απόλυτα λογικό
αφού γίνονται
για τον ίδιο λόγο
αφού κυρίαρχο ρόλο
παίζει η έννοια
της ανακατάληψης
που αποτελεί
ολόκληρο δόγμα
για την Ισπανία
γιατί όλοι οι Χριστιανοί
δεν μπορούσαν πια
να αποδεχθούν
τις αρπαγές γυναικών,
τους αιχμαλώτους,
τις καταδίκες
που προκαλούσαν
οι πράσινες ασπίδες.