19638 - Η σημασία του Διγενή

Ν. Λυγερός

Η σημασία του Διγενή
θα σου αποκαλυφθεί
όταν θα διαβάσεις
Chanson de Roland,
El Cid,
Beowulf,
Nibelungenlied
King Arthur
γιατί τότε
θα καταλάβεις
και την αξία
των μαχών
και των θυσιών
για να διατηρηθεί
η μνήμη
του Έθνους
ενάντια
στους εχθρούς
έτσι θα δεις
την ουσία
της ιστορίας
μέσω του μύθου.