19640 - Ελληνικά μεσαιωνικά χειρόγραφα

Ν. Λυγερός

Ελληνικά μεσαιωνικά χειρόγραφα
θα βρεις στην Ευρώπη
όπως το μοναστήρι του Εσκοριάλ
γιατί σώθηκαν από τους πρόσφυγες
που δεν μπορούσαν πια
να ζήσουν στα κατεχόμενα
αλλά και λόγω των ξένων
που αγόραζαν Αρχαία
αλλά δεν είχαν χρόνο
να κάνουν τη διαφορά
χάρη σ’ αυτούς
μπορούμε να διαβάσουμε
τον Βασίλειο Διγενή Ακρίτη
κι όταν το συνειδητοποιήσεις
θα δεις με ακρίβεια
από ποιους σώθηκαν
κι ότι οι εχθροί μας
που δεν ήθελαν
ούτε καν να δουν
τέτοια κείμενα
ήταν στην Ανατολή
γιατί δεν ανέχονταν
ακόμα και την ύπαρξη
του Χριστιανισμού.