19711 - Μια λύση

Ν. Λυγερός

Μια λύση
που δεν είναι
ανθρώπινη
μπορεί να είναι
μια γενοκτονία
άρα μην ζητάς
τη λύση
δίχως να μάθεις
για το πρόβλημα
γιατί μπορείς
να γίνεις συνεργός
ενός εγκλήματος
κατά της Ανθρωπότητας
και να νομίζεις
ότι απλώς
κάνεις τη δουλειά σου
δίχως να καταλάβεις
ότι βοηθάς
τη βαρβαρότητα
να αφανίσει
τα ανθρώπινα στοιχεία
εκμεταλλευόμενη
την άγνοια
της αδιαφορίας.