19790 - Ο συνδυασμός

Ν. Λυγερός

Ο συνδυασμός
του Ελληνισμού
με τον Χριστιανισμό
αποτελεί
την αιχμή του δόρατος
της αντεπίθεσης
του πολιτισμού
της ελευθερίας
ενάντια στη βαρβαρότητα
για να νικήσει
η Ανθρωπότητα
μέσα στους αιώνες
πέρα από τα εμπόδια
της αδιαφορίας
και της λήθης
γιατί το πρέπον
είναι η συνέχεια
της τελειότητας.