19815 - Ο Ελληνισμός

Ν. Λυγερός

Ο Ελληνισμός
δεν ήταν ποτέ
ισχυρός σε δυνάμεις
αλλά με τη νοημοσύνη
πάντα κατάφερνε
να ξεπεράσει
τους αντιπάλους του
και να μην πεθάνει
ενώ οι άλλοι
δεν μπόρεσαν
να ζήσουν
ελεύθεροι
λόγω βαρβαρότητας
γιατί ποτέ
δεν είχαν
δημοκρατία
για να έχει ουσία
η εξουσία.