19846 - Ο Πόντος είναι

Ν. Λυγερός

Ο Πόντος είναι
ο συνδετικός κρίκος
με την Πόλη μας
έτσι αν δεν ξέρεις
πού να πας
με την επιστροφή
αφού το πήγαινε
είναι η Ελλάδα
και το έλα
ο Πόντος
βάλε στόχο
το Βυζάντιο
αφού είναι
και παραμένει
η επιθυμία
των Ελλήνων
του Πόντου
να ζήσει
και πάλι
ελεύθερη
για ν’ ανθίσει
ο Ελληνισμός
εκεί που πρέπει
για όλους μας.