20032 - Στην Κωνσταντινούπολη

Ν. Λυγερός

Στην Κωνσταντινούπολη
φαίνεται ιδιαίτερα
η έννοια της Θράκης
όχι ως παρουσία
αλλά ως πραγματικότητα
αφού μπορείς να νιώσεις
την αιχμή του δόρατος
μέσω πνευματικότητας
αφού λειτουργεί
ως παράδειγμα
για τις άλλες εκκλησίες
ακριβώς με τον τρόπο
που η ίδια η Πόλη
με τη πολιορκητική της
έδειξε για αιώνες
το παράδειγμα στα κάστρα,
γι’ αυτό μπορείς κι εσύ
να φανταστείς το μέλλον
αναλύοντας το παρελθόν
για να συνειδητοποιήσεις
ότι υπάρχει πορεία
μέσω των αποστολών
για να γίνει η αλλαγή
μέσω της παρτίδας.