20053 - ‘Ελεημοσύνη οὐκ ἔχει

Ν. Λυγερός

’Ελεημοσύνη οὐκ ἔχει
ο βυζαντινός πολεμιστής
όταν πρόκειται
να δώσει μάχη
με τη βαρβαρότητα
γιατί γνωρίζει ήδη
όλες τις πράξεις της
ενάντια στους αθώους
κατά συνέπεια κι εσύ
μην περιμένεις τίποτα
το διαφορετικό
την ώρα της μάχης
όσοι κι αν είναι
οι βάρβαροι εχθροί
γιατί προστατεύει
όλους τους δικούς του
αφού βρίσκεται
πάντα στο μέτωπο
το πιο ακριτικό
για να μην περάσει
κανένας εχθρός.