20076 - Όταν ακούς λειτουργία

Ν. Λυγερός

Όταν ακούς λειτουργία
μέσα στην Πόλη
και δεν έχεις ξεχάσει
ότι είσαι ακόμα
στα κατεχόμενα
καταλαβαίνεις
πόσο σημαντική
είναι η έννοια
της συνέχειας για μας
και τότε μαζί μας
συνειδητοποιείς
ποιος είναι ο ρόλος
της αποστολής μας
όταν αλλάζουμε
το μέλλον μας
γιατί δεν ξεχάσαμε
ποτέ το παρελθόν
αφού τα φύλλα
ενός δέντρου
μιας βελανιδιάς
ή μιας ελιάς
είναι συνδεδεμένα
με τις ρίζες του.