20082 - Για να κρατήσεις

Ν. Λυγερός

Για να κρατήσεις
τόσο μεγάλο κενό
κάτω από τον τρούλο
πρέπει να έχεις
σκεφτεί τους στύλους
και τις αποστάσεις
στο έδαφος
για να αντέξουν
τα τόξα τους
όλο το βάρος
του φωτός
δίχως σκιές
αφού θέλεις
να φωτίσεις
όλους τους πιστούς
χωρίς εξαίρεση
λόγω αγάπης
Ανθρωπότητας.